Thư viện thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
Giao diện:     
 | 
Thứ Năm, 17/06/2021 - 16:40
 
 
 
 


Hủy Bỏ  Gửi
 
    
 

 

"Thực hành Nông nghiệp tốt" theo tiêu chuẩn GlobalGAP hay VietGAP là giải pháp nền tảng để nhà sản xuất nông nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường và giá bán tốt hơn cho sản phẩm của mình. Mục tiêu cuối cùng của GlobalGAP là phát triển nông nghiệp một cách bền vững.